Padziļināta veselības pārbaude

Ikvienā vecumā fiziskai aktivitātei ir jābūt individuāli piemērotai katram cilvēkam neatkarīgi no viņa veselības stāvokļa, fiziskās sagatavotības līmeņa un fiziskās aktivitātes veida un treniņu slodzes intensitātes.

Pirms sākt sportot vai darot to jau regulāri, katram bērnam vai pieaugušajam jāveic padziļināta profilaktiskā veselības pārbaude.

LR Sporta likums nosaka, ka sportists kā fiziska persona, kas nodarbojas ar sportu un piedalās sporta sacensībās, pats ir atbildīgs par savu veselības stāvokli, regulāru veselības pārbaužu veikšanu un savas veselības un dzīvības apdrošināšanu. Savukārt par nepilngadīgu sportistu atbildīgi ir vecāki un sporta speciālisti.
LR MK noteikumi Nr. 594 >“Sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi veselības aprūpes un medicīniskas uzraudzības kārtība” nosaka, ka padziļināto profilaktisko medicīnisko pārbaudi jāveic vienu reizi gadā. To veic tikai sporta ārsts, izmantojot dažādas papildu diagnostikas metodes un, ja nepieciešams, piesaistot arī citu nozaru speciālistus.

Padziļinātā profilaktiskā medicīniskā pārbaudē sporta ārsts novērtē fizisko attīstību, veselību, sirds asinsvadu sistēmas, elpošanas sistēmas, balsta un kustību aparāta funkcionālo stāvokli, piemērotību izvēlētajam sporta veidam, kontrindikācijas paaugstinātai fiziskai slodzei un nozīmē asins un urīna analīzes. Diagnozes precizēšanai, pacients var tikt nosūtīts uz papildus diagnostiku.

Padziļināto profilaktisko veselības pārbaudi iesakām arī, lai novērtētu veselību un vispārējo fizisko sagatavotību, stresa ietekmi uz organismu, sūdzību, slimības vai pārslodzes gadījumā, nozīmētās ārstēšanas efektivitātes un slimības riska izvērtēšanai, strādājošiem paaugstināta riska profesijās, kā karavīri, ugunsdzēsēji, lidotāji, policisti, jūrnieki un citi, kā arī sākot sportot vai atsākot jebkuru fizisko aktivitāti, ja pēdējos 3 gados tā nav bijusi;

Kompleksais kardiopulmonālais slodzes tests visefektīvākā metode organisma reakcijas un adaptācijas novērtēšanai fiziskās slodzes laikā. Tiek izvērtēti arī aerobie un anaerobie procesi, jo tikai visi testā iegūtie organisma funkcionālie rādītāji un objektīvie testu rezultāti ļauj sporta ārstam ieteikt katram pacientam individuāli piemērotu sporta veidu, fiziskās slodzes biežumu, intensitāti un ilgumu.

Kompleksais kardiopulmonālais slodzes tests ir visefektīvākā metode sirds un asinsvadu sistēmas, elpošanas sistēmas veselības funkcionalitātes un darbspēju noteikšanai. Ņemot vērā maksimālās slodzes radīto augsto risku cilvēka veselībai un dzīvībai, šo testu veic tikai sertificēta sporta ārsta uzraudzībā, kurš papildus sertificēts “Slodzes testa metodēs ar EKG”. Savukārt ārstniecības iestādei un testa kabinetam ir jāatbilst prasībām ārtniecībā un jābūt aprīkotam ar neatliekamai palīdzībai nepieciešamo aprīkojumu un medikamentiem. Atbilstību apliecina ārstniecības iestādē obligāti izvietotie sertifikāti.;

Kompleksajam kardiopulmonālajam testam ir jāsagatavojas:

 

  • testa dienā nav vēlama fiziska slodze, bet iepriekšējā dienā ir pieļaujama vidēja slodze;
  • dodoties uz testu, jāņem līdzi svarīgi medicīniskie izmeklējumi, sporta tērps, sporta apavi un dušas piederumi;
  • jāpārdomā sūdzības, arī saistītas ar fizisko slodzi, kā arī jāzina pastāvīgi lietojamie medikamenti.

 

Sporta ārsta konsultācijā pēc Kompleksā testa, novērtēs veselības stāvokli un fizisko sagatavotību, noteiks sporta treniņu slodzes izraisītās sekas, iespējams arī slimību un traumu cēloņus un izstrādās pasākumu plānu to novēršanai, kā arī ieteiks optimālu fizisko slodzi un nepieciešamās izmaiņas treniņu režīmā.

Fiziskā sagatavotība nodrošina fiziska, garīga un emocionālā darba veikšanu un labas veselības saglabāšanu, ņemot vērā katra indivīda iedzimtās īpašības, kā arī prasmi izmantot savas organisma iespējas. To raksturo fiziskās spējas: izturība, spēks, ātrums, veiklība, lokanība un kustību koordinācija.
Fizisko sagatavotību novērtē ar dažādu fizisko spēju testiem, vispārējiem, kā Eurofit metode bērniem vai pieaugušajiem vai arī sporta veidam specifiskiem testiem.

Right Menu Icon