CENRĀDIS

(Spēkā no 2024.gada 15.februāra)

Pakalpojums, cena Pieaugušie Bērni ≤ 17 g.v.
EUR EUR
Speciālista konsultācija: sporta ārsts, fizioterapeits, uztura speciālists, kardiologs, neirologs 50.00 35.00
Kardiopulmonālais tests uz veloergometra: Kons-35,Velo-30,EKG-17,Spiro-17
Bērniem: Kons-26, Velo-23, EKG-12, Spiro-12
99.00 73.00
Kardiopulmonālais tests uz skrejceļa: Kons-35,Skrej-39,EKG-17,Spiro-17
Bērniem: Kons-26, Skrej-30, EKG-12, Spiro-12
108.00 80.00
Kalorimetrija – vielmaiņas novērtēšana (kā velo) 99.00 72.00
EKG ar aprakstu 25.00 18.00
Spirometrija: elpošanas sistēmas funkcionālā novērtēšana mierā 25.00 18.00
Check up – vispārēja padziļināta veselības pārbaude:
Kardiopulmonālais slodzes tests-99/73, Fizisko spēju testi-55/42, Asins aina-8/8, Urīna analīze-6/6, Asins bioķīmija-18/18, Padziļināti asins bioķīmija-64/43: Ferritīns, SF, PRO, CRO, Na, K, Mg, Ca, HOL, TSH, Dvit, Estradiols un Progesterons sievietēm vai Testosterons un PSA vīriešiem
250.00 190.00
Check up – padziļināta veselības pārbaude cilvēkiem ar augstu fizisko sagatavotību:
Kardiopulmonālais slodzes tests-99, Anaerobais slodzes tests-50, Fizisko spēju testi-55, Asins aina-8, Urīna analīze-6, Asins bioķīmija-18, Padziļināti asins bioķīmija-64: Ferritīns, SF, PRO, CRO, Na, K, Mg, Ca, HOL, TSH, Dvit, ♀ Estradiols, Progesterons vai ♂ Testosterons, PSA
300.00 Neveic!
Veloergometrija: slodzes tests ar elektrokardiogrāfiju 57.00 47.00
Tredmila tests: slodzes tests ar elektrokardiogrāfiju 67.00 57.00
Anaerobais slodzes tests: Kons-35, Velo ar EKG un AS kontroli-45, 5x laktāts-10 90.00 Neveic!
Antropometrija: augums, svars, ķermeņa 4 gareniskie, 7 cirkulārie, 4 šķērsizmēri 25.00 20.00
Antropometrija: zemādas tauku krokas un tauku % ķermenī  17.00 12.00
Fizisko spēju, Eurofit tests: spēks, ātruma, izturība, lokanība, koordinācija, veiklība 55.00 42.00
Ergospirometrija – elpošanas sistēmas funkcionālā novērtēšana mierā un slodzē 77.00 57.00
Bronhodilatācijas tests (jālieto kopā ar spirometriju) 30.00 20.00
Uztura plāns – 2 klātienes vai neklātienes konsultācijas 65.00 50.00
Treniņa plāns 80.00 60.00
Medicīniskā muskuļu testēšana: vispārējā 60.00 40.00
Medicīniskā muskuļu testēšana: noteiktu ķermeņa daļu 40.00 30.00
Medicīniskā sporta klasifikācija: Sp.Ā.Kons-35/25, Muskuļu testēšana-25/20 60.00 45.00
Ārstnieciskā vingrošana, Treniņšindividuāli, 1 stunda, no 1 – 9 reizēm 24.00 20.00
Ārstnieciskā vingrošana, Treniņš – individuāli, 1 stunda, abonents ≥10 reizes 20.00 16.00
Ārstnieciskā vingrošana, Treniņš – grupā, 1 stunda, no 1 – 9 reizēm 18.00 14.00
Ārstnieciskā vingrošana, Treniņš – grupā, 1 stunda, abonents ≥10 reizes 14.00 11.00
Masāža ārstnieciskā – vispārējā 70.00 50.00
Masāža ārstnieciskā – ķermeņa segmentam 40.00 30.00
Ultraskaņas procedūra 12.00 10.00
Adatu terapija 60.00 50.00
Asins analīze– pilna asins aina 8.00 8.00
Asins bioķīmiskās analīzes: ALAT, KFK, KR, GLI, LAKT, HOL 18,00 vai citas pēc cenrāža
Urīna analīze 6.00 6.00
Injekcija: intramuskulārā (medikaments var radīt papildus izmaksas) 12.00 9.00
Injekcija: venoza (medikaments var radīt papildus izmaksas) 15.00 13.00
Ehokardiogrāfija līgumorganizācijā 60.00 55.00
Holtera  EKG monitorēšana, rezultātu aprakstīšana:     
1 diennakts 40.00 30.00
2 diennaktis 70.00 50.00
3 diennaktis 90.00 65.00
4 diennaktis 110.00 80.00
5 diennaktis 130.00 95.00
6 diennaktis 150.00 100.00
7 diennaktis 170.00 115.00
Lekcija vai Sporta pasākumu medicīniskā aprūpe (medicīniskais nodrošinājums: medikamenti, pārsēji, teipi, medicīniskais aprīkojums var radīt papildus izmaksas) 1h – 70,00 vai vienojoties
Sporta laboratorija, Brīvības gatve 363, Rīga, T. 26557425, info@sportlab.lv, Reģ. LV40003934365
Ārstniecības iestādes reģistrācijas numurs 0100-00540
Spēkā no 15.02.2024.
Right Menu Icon