Paralimpiskais sports

Sports cilvēkiem ar invaliditāti jeb pielāgotas fiziskās aktivitātes Latvijā pārstāv un organizē Latvijas Paralimpiskā komiteja, Latvijas nedzirdīgo sporta federācija, Latvijas neredzīgo sporta federācija un citas organizācijas.

Latvijas Paralimpiskā komiteja, kuras prezidente ir Daiga Dadzīte, darbojas kā patstāvīga sabiedriska pielāgotā sporta (sports cilvēkiem ar invaliditāti) organizāciju apvienība un pārstāv 16 individuālos un 6 komandu sporta veidus. Savukārt Latvijas paralimpiskās vienības sportistu un citu sportistu invalīdu aprūpi un sporta medicīnisko klasifikāciju veic fiziskās veselības, sporta medicīnas un sporta traumatoloģojas centrs “Sporta laboratorija”.

Latvijas Paralimpiskās komitejas darbības mērķi ir veicināt invalīdu sporta veidu attīstību un popularizēt sportu kā līdzekli, lai fiziski, garīgi un psiholoģiski rehabilitētu invalīdus un palīdzētu viņiem iekļauties pilnvērtīgā sabiedriskā dzīvē. Tā organizē arī invalīdu sporta sacensības un čempionātus Latvijā, veic atlasi un gatavo sportistus paralimpiskajām spēlēm un Starptautiskās paralimpiskās komitejas rīkotajiem pasaules un Eiropas čempionātiem. Eiropas mērogā paralimpisko kustību pārstāv Eiropas Paralimpiskā komiteja, bet pasaules mērogā – Starptautiskā Paralimpiskā komiteja. Abās šajās organizācijās Latvijas Paralimpiskā komiteja ir dalīborganizācija. Lielākais sporta notikums paralimpiskajā sportā ir paralimpiskās spēles, kurās ir iekļauti:

 • 22 vasaras sporta veidi: loka šaušana, vieglatlētika, bocio, kanoe, riteņbraukšana, jāšanas sports, futbols-5, futbols-7, golbols, džudo, poverliftings, airēšana, burāšana, šaušana, sēdvolejbols, peldēšana, galda teniss, ratiņbasketbols, ratiņdeju sports, ratiņpaukošana, ratiņregbijs, ratiņteniss;
 • 5 ziemas sporta veidi: kalnu slēpošana, biatlons, distanču slēpošana, stājhokejs un ratiņkērlings.

Paralimpiskā kustība piedāvā sportot augstākajā līmenī sportistiem ar 10 dažādu veidu (arī kombinētu) primāru fizisku mazspēju:

 • samazināts muskuļu spēks;
 • pasīvo kustību ierobežojums;
 • pilns vai daļējs ekstremitāšu deficīts;
 • kāju garuma atšķirības;
 • mazs augums;
 • muskulatūras hipertonuss centrālās nervu sistēmas bojājuma gadījumā;
 • ataksija – nekoordinētas kustības;
 • atetoze – motorā disfunkcija;
 • vājredzība vai aklums;
 • intelektuāla mazspēja.

Katrā paralimpiskajā sporta veidā ir definēta medicīniskās sporta klasifikācijas kārtība, ar kādu fizisku mazspēju tiek piedāvāts startēt. Ne visos sporta veidos var startēt cilvēki ar fizisku, redzes vai intelektuālu mazspēju.

Lai varētu startēt starptautiskā līmenī, sportistam jāievēro noteikta noteikta darbību secība:

 • lai novērtētu sportista veselības stāvokļa atbilstību attiecīgā sporta veida medicīniskās klasifikācijas kritēritjiem, sportistam ir jāierodas uz medicīnisko sporta klasifikāciju fiziskās veselības, sporta medicīnas un rehabilitācijas centrā “Sporta laboratorija”, kur sporta ārsts veic sportista invalīda organisma veselības stāvokļa, funkcionālo un fizisko spēju pārbaudi, kā arī specifiskus testus atbilstoši izvēlētajam sporta veidam;
 • jāsaņem nacionālās klasifikācijas medicīniskie dokumenti, kas jāiesniedz Latvijas Paralimpiskajā komitejā vai citā federācijā, kuras vēlāk 4–6 nedēļas pirms starptautiskām sacensībām, kurās sportists startēs, nosūtīs attiecīgai sporta veida Starptautiskajai federācijai;
 • jāierodas sacensību vietā vienu dienu pirms sacensībām uz starptautisko medicīnisko un tehnisko sporta klasifikāciju;
 • starptautiskās medicīniskās klasifikācijas laikā sportistam jāveic dažādi sporta veidam specifiski funkcionālie testi, jo tiek vēlreiz vērtēts, vai sportista fiziskā mazspēja atbilst mazspējas kritērijiem attiecīgajā sporta veidā;
 • starptautiskās tehniskās klasifikācijas laikā ir jāuzrāda visi sporta veida rīki vai tehniskie palīglīdzekļi, ko izmanto sportists, lai tie atbilstu starptautiskiem noteikumiem un neradītu traumu risku pašam sportistam vai pretiniekiem;
 • tad sportistam tiek piešķirta pagaidu klasifikācija dalībai konkrētajās sacensībās un tikai pēc sportista funkcionālo spēju un tehnikas atkārtotas novērošanas sacensībās, sportistam tiek piešķirta medicīniskā sporta klase attiecīgajā sporta veidā;
 • lai novērstu jebkādu negodīgu rīcību attiecība uz medicīnisko klasifikāciju, katrās sporta sacensībās sportistu funkcionālās spējas tiek nepārtraukti novērotas.

 

Right Menu Icon